Grondwerken

In de grond werken, we love it!

Het plaatsen van kabels gaat dikwijls gepaard met enige grond- of graafwerken. We beschikken over een uitgebreid machinepark waardoor de typische graafwerken voor de plaatsing van leidingen of kabels geen enkel probleem vormen. Ook uitbraak en herstellingen van wegverhardingen worden met eigen personeel uitgevoerd zodat we je enige aanspreekpunt kunnen zijn.

Kleine onderboringen kunnen we eveneens zelf uitvoeren maar voor grotere onderboringen, via de techniek van het gestuurd boren, nemen we de coördinatie met een onderaannemer desgewenst op ons.

Grote uitgravingen of specifiek grondverzet behoren niet tot de activiteitenzone van NIDO.

Sleuven

Putten

Onderboringen