Over Nido

Over Nido

De firma NIDO is een rasecht Belgisch familiebedrijf. In 1959 gesticht door Dhr Theofiel Nies, die in een moeilijke maar expansieve economische periode, het bedrijf prima wist uit te bouwen en snel naar een bloeiend niveau bracht. Het bouwbedrijf met het plaatsen van allerlei nutsleidingen als nevenactiviteit, kende een snelle groei en werd een bekende werkgever in de streek.

Door de jaren heen, met verschillende mooie referenties in de bouw, verfijnde NIDO zijn activiteiten en werd de focus vooral naar het plaatsen van nutsleidingen (gas, water, telefoon, elektriciteit, …) gelegd.

Mekka van de kabelleggers

Sinds de jaren ’70 werd Zele het “Mekka van de kabelleggers” door het grote aantal bedrijven met deze hoofdactiviteit. Vele van deze zaakvoerders hadden “de stiel” geleerd bij ons, NIDO, die toen al referentiëel was in de streek.

Theofiel Nies hield tot zijn overlijden de spreekwoordelijke kabels in handen. Zo werd in 1990 het bedrijf overgelaten aan zijn zoon Petrus. Hij zette met zijn gekende dynamiek de firma verder en zorgde daarbij voor de nodige groei.

Door de focus op modernisering op vlak van materieel en infrastructuur bleef NIDO koploper in zijn sectorgebied. De BVBA werd een NV en een verdere specialisatie in het leggen van kabels en nutsleidingen werd doorgevoerd.

Specialisten-werk

Met onze keuze voor “specialisten-werk” in het leggen van kabels dienden zich naast de openbare sector meer en meer klanten aan uit de industriewereld. Vrijwel alle sectoren komen aan bod: diensten-, petrochemie-, farmacie-, energie-, logistieke en de metaalsector.

NIDO onderscheidt zich dan ook door zijn degelijke aanpak van grote werken en het goed uitvoeren van moeilijke opdrachten, in een sector die aan steeds strengere eisen moet voldoen. Ook blijvende investeringen in voertuigen, machines, toebehoren en opleidingen zorgen ervoor dat NIDO in deze koplopers rol kan blijven meespelen.

In 2017 nam zoon Theo de taak als zaakvoerder op zich. Nog steeds bijgestaan door de wijze raad van vader Petrus, plant hij aan een verdere expansie van het familiebedrijf met het gekende dynamisme dat deze familie en zijn werknemers siert.

Certificaten

Ontwerp zonder titel-3
Ontwerp zonder titel-2
Erkenning

Lidmaatschappen

Confederatie bouw (2)
VOKA
VZI
Unizo

Steun aan goede doel


Nido steunt Villa Vief: een persoonlijke, warme keuze

Villa Vief vzw is een woon-zorg project in Lokeren, opgericht door een aantal ouders van kinderen met een matige beperking. Hun doel is om een tiental kinderen in een eigen huis met de nodige zorg en begeleiding zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.
Nido’s steun hiervoor kan je best persoonlijk noemen. Voel je je aangesproken om bij te dragen? Meer info op www.villavief.be